Thùng xử lí rác tươi TRASH BUSTER sẽ làm giảm khối lượng rác tươi một cách dễ dàng!

TRASH BUSTER là thùng xử lí rác tươi bằng sự hoạt động của vi sinh vật dưới lòng đất.

 

Hãy xem video bên phải, phía dưới. Chúng ta sẽ thấy trạng thái phân hủy của rau quả bởi vi sinh vật.

 (Fruit and Vegetable Decomposition, Time-lapse by WEBIOCOSM.COM).

 

Video chụp 40 phút một lần quá trình phân hủy rau quả sau 74 ngày. Được thực hiện bởi WEBIOCOSM.COM

 

 Đầu tiên ngay cả rau quả tươi để trong thùng, chỉ cần đặt ở bên ngoài sẽ dần dần bị phân hủy bởi nấm mốc..., trọng lượng sẽ dần giảm xuống. 

 

TRASH BUSTER phân hủy rác tươi bằng các vi sinh vật trong lòng đất với số lượng lớn hơn các thùng chứa rác đặt ngoài trời 

 


 

Không phải là máy xử lí rác tươi. Mà là "Thùng xử lí "

 

・Tốn kém tiền điện cho máy xử lí rác tươi

・Việc cọ rửa, bảo trì máy xử lí phức tạp

・Mất thời gian, công sức làm phân hữu cơ mà lại còn phải lo lắng về mùi

 

Dù làm phân compost bằng tác rác tươi nhưng cũng không sử dụng.

Thùng xử lí rác tươi TRASH BUSTER sẽ giải quyết những vấn đề đó cho bạn. TRASH BUSTER không hoạt động như máy xử lí rác cũng không phải là máy xử lí rác nên sẽ không có việc hỏng hóc, không hoạt động.

 

Dễ dàng!

Chỉ cần bỏ rác đã phân loại vào thùng. Không cần đến việc loại bỏ nước phức tạp.

 

Rẻ!

Phân hủy, làm giảm khối lượng rác tươi bằng sự hoạt động của vi sinh vật tồn tại trong lòng đất. Không tốn kém tiền điện hay phí đốt rác thải khác.

 

Đơn giản!

Làm phân compost không cần điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ. Hoàn toàn không phát sinh mùi